Administratius i d'assistència ciutadana

 • Ajuntament de Sarral
  • Plaça de l'Església, 1, 43424- SARRAL.
  • Tel. 977890010 / Fax 977890041
  • Pàgina web www.sarral.altanet.org
  • email aj.sarral@altanet.org
  • Horari general d'atenció al públic:
   • De novembre a juny :
    • Matí:
     • De dilluns a dijous: 9:00 h a 14:00 h
     • Divendres: 9:00 h a 14:30 h
    • Tarda:
     • De dilluns a dijous: 16:00 h a 18:30 h.
   • De juliol a octubre:
    • Matí: 9:00 h a 14:30 h
    • Tarda: Dimarts 16:00 h a 18:30 h.

 

 • Assistència tècnica urbanística
  • dimarts, de les 10:00 h a les 14:00 h

 

 • Notaria
  • dijous, de les 12:00 h a les 14:00 h

 

 • Jutjat de Pau i Registre Civil
Menu

Menú principal