Noticies

15/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, una subvenció per import de 13.581, euros per activitats culturals i d'interès ciutadà any 2021.
15/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, una subvenció per import de 1.283,12 euros corresponents a interessos préstecs concocatoria 2021.
15/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, una subvenció per import de 3.364,90 euros corresponents a interessos préstecs concocatoria 2021.
10/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, una subvenció per import de 5.630,75 euros per obres de reparació de danys al casc urbà i altres (Filomena).
10/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 35.000 euros per obres de rehabilitació del cementiri. Convocatòria: Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorolò gics excepcionals tipus B.
10/11/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral les següents subvencions dins e-catàleg, any 2021, per diferents actuacions amb el següent detall: ​Cobla la principal de Tarragona Aplec de sardanes (1 ballada) 975 € Inflables i parcs infantils Fatsini 1 inflable aquatic 400 € Drac...
20/07/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, una subvenció, per import de 15.000 euros, pel programa de despeses corrents (PAM-2021).
23/06/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral, una subvenció excepcional, per import de 30.000 euros, per la xarxa d'aigua i clavegueram al carrer Sant Joan.
25/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 15.000,00 euros per despeses corrents, PAM - 2021.
25/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 11.000,00 euros per la nova xarxa aigua potable al carrer Sant Joan, PAM - 2021.

Pàgines

Menu

Menú principal