Noticies

12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 6.072,53 euros per les despeses de finançament interessos préstecs bancaris - any 2020.
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 336,02 euros per programes concrets i activitats de promoció turística.
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 5.800,00 euros per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat - any 2020.
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 47.425,18 euros per reparació de danys produits el 22/10/2019, Camí del Salt i Camí de Comorera.
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 410.000,00 euros per la construcció de la Sala de Vetlles de Sarral, PAM - 2020.
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 11.422,00 euros per contractacions culturals de e-catàleg
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 2.500,00 euros per la reactivació ocupacional i econòmica COVID-19.
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'ajuntament de Sarral per import de 1.583,69 euros destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2020.
03/12/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 928,12 euros per la millora de les instal·lacions i equipaments del Consultori Mèdic Municipal.
02/12/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'ajuntament de Sarral una subvenció per import de 885,54 euros destinada a la reducció de mosquits, mosca i vespa.

Pàgines

Menu

Menú principal