Subvenció de la Diputació de Tarragona

24/05/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Sarral, per import de 15.000,00 euros en concepte de: Despeses corrents dintre de la línea Pla d'Acció Municipal PAM - Anualitat 2022.

Menu

Menú principal