PREINSCRIPCIONS A L'ESCOLA BRESSOL EL PATUFET

16/05/2022 Actualitat

PREINSCRIPCIONS A L'ESCOLA BRESSOL EL PATUFET

L’Escola Bressol, en l’etapa de 0-3 anys esdevé un espai socialitzador, en el que els infants inicien una convivència amb altres iguals i amb adults externs del seu nucli familiar. Entenem l’escola com un espai per viure i desenvolupar-se a través del joc i l’experimentació, bases de l’aprenentatge en l’educació infantil.

Pensem en l’infant com un ésser capaç, potent, creatiu, en constant evolució, actiu i totalment protagonista del seu aprenentatge. Per això facilitem un medi ric per explorar, descobrir, investigar, experimentar, manipular i créixer. L’etapa de l’educació infantil és clau en el desenvolupament dels infants i ens permet poder detectar possibles dificultats i per tant, poder-ne fer un seguiment des d’edats molt avançades per tal de fer-hi front el més aviat possible.

A l’Escola Bressol El Patufet seguim una línia pedagògica basada en els principis de Lózcy. Els moments de cura i relació esdevenen estones essencials en el dia a dia a l’escola. Són moments destinats a l’atenció individual i, per tant, moments únics per establir vincles afectius positius amb els infants.

Les educadores de l’Escola Bressol el Patufet adoptem una pedagogia no directiva, creant ambients relaxats on els infants puguin trobar tot allò que necessiten pel seu desenvolupament harmònic. Creiem que el joc flueix i, per tant, la pedagogia no directiva és un dels pilars fonamentals de la nostra metodologia. 

Us deixem un vídeo perquè ens pogueu conèixer millor!

https://youtu.be/ori1E11nTvc

Menu

Menú principal