BONIFICACIONS DE LES ORDENANCES PEL CANVI CLIMÀTIC

09/03/2022 Actualitat

BONIFICACIONS DE LES ORDENANCES PEL CANVI CLIMÀTIC

Es poden demanar les bonificacions corresponents a l'Impost de Bens Immobles i els Vehícles de Tracció Mecànica tal i com indiquen les ordenances pel canvi climàtic.

S'hauran de demanar a l'Ajuntament i s'aplicaran durant 3 anys.

Menu

Menú principal